TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Quý khách đang lựa chọn phòng phổ thông 

Đơn giá 350.000đ/ngày