TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Quý khách đang lựa chọn phòng VIP 

Đơn giá 450.000đ/ngày